Начало > Специализирани дейности >

Социални центрове

Детска ясла и детска млечна кухня - гр. Троян
Адрес: гр. Троян, ул. Тодор Петков 3
Тел: 067064329, 0879227861
Дейност: Детска ясла и Детска млечна кухня
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА СТАРИ ХОРА - ЛОМ
Адрес: Лом, ул..ХАДЖИ ДИМИТЪР 28
Тел: 097161200, 0886413385
Дейност: Здравеопазване - дневен център за стари хора
Дом за пълнолетни лица със сетивни нарушения
Адрес: Вълчедръм, ул. Цар Самуил 51
Тел: 097442122
Дейност: Социални услуги, хора със сетивни увреждания, Вълчедръм, социален дом, сетивни...
Домашен социален патронаж - Самоков
Адрес: гр. Самоков, ул. България 30
Тел: 072266630
Дейност: Домашен социален патронаж
Домашен социален патронаж - Средец
Адрес: гр. Средец, ул. Васил Коларов 28
Тел: 055513640, 0884681064
Дейност: Домашен социален патронаж
Комплекс за социални услуги - гр. Асеновград
Адрес: Асеновград, ул.6-ти януари 4
Тел: 033167737, 0879447801
Дейност: социална дейност
ДЕТСКА ЯСЛА 70 МЕЧО ПУХ - София
Адрес: Гр. София, ул. Ком 24
Тел: 029367179
Дейност: Детска ясла
Домашен социален патронаж - Берковица
Адрес: гр. Берковица, ул. Мусала 6А
Тел: 095388003
Дейност: Социална услуга
Домът за медико-социални грижи за деца
Адрес: Варна, кв. Виница, ул. Овеч 2
Тел: 052342403, 052984776
Дейност: Социални грижи
КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА, ПРЕЖИВЕЛИ НАСИЛИЕ - гр. Плевен
Адрес: гр. Плевен
Тел: 064881200
Дейност: Социални услуги
Кризисен център за деца жертви на трафик или пострадали от насилие -  с. Балван
Адрес: село Балван
Тел: 0885546493
Дейност: Кризисен център
КСУДЛУ – Мездра
Адрес: Мездра, ул. Манастирище 99
Тел: 091092032, 0886146208
Дейност: Здравеопазване - социални услуги
Наблюдавано жилище с целева група младежи от 18 до 21 години гр.Ловеч
Адрес: Ловеч, жк. Здравец
Тел: 0876076033
Дейност: Социални услуги
Обединено счетоводство социални дейности - Плевен
Адрес: Плевен, ул.Димитър Константинов 23
Тел: 0884340225
Дейност: Дневен център за пълнолетни лица с увреждания
Общински център за социални и здравни услуги - гр.Айтос
Адрес: Айтос, ул.Васил Левски 5
Тел: 055827917
Дейност: Здравеопазване - социални услуги
ОДЯ Ана Кузманова - гр. Карлово
Адрес: гр. Карлово, ул. Христо Ботев 15
Тел: 033593386
Дейност: Детски ясли
23 резултата в 2 страници
<
>
Реклама
Няма намерени банери.