Начало > Специализирани дейности >

Социални центрове

Детска ясла и детска млечна кухня - гр. Троян
Адрес: гр. Троян, ул. Тодор Петков 3
Тел: 067064329, 0879227861
Дейност: Детска ясла и Детска млечна кухня
Домашен социален патронаж - Самоков
Адрес: гр. Самоков, ул. България 30
Тел: 072266630
Дейност: Домашен социален патронаж
Домашен социален патронаж - Средец
Адрес: гр. Средец, ул. Васил Коларов 28
Тел: 055513640, 0884681064
Дейност: Домашен социален патронаж
Комплекс за социални услуги - гр. Асеновград
Адрес: Асеновград, ул.6-ти януари 4
Тел: 033167737, 0879447801
Дейност: социална дейност
Домашен социален патронаж - Берковица
Адрес: гр. Берковица, ул. Мусала 6А
Тел: 095388003
Дейност: Социална услуга
Домът за медико-социални грижи за деца
Адрес: Варна, кв. Виница, ул. Овеч 2
Тел: 052342403, 052984776
Дейност: Социални грижи
КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА, ПРЕЖИВЕЛИ НАСИЛИЕ - гр. Плевен
Адрес: гр. Плевен
Тел: 064881200
Дейност: Социални услуги
Кризисен център за деца жертви на трафик или пострадали от насилие -  с. Балван
Адрес: село Балван
Тел: 0885546493
Дейност: Кризисен център
Обединено счетоводство социални дейности - Плевен
Адрес: Плевен, ул.Димитър Константинов 23
Тел: 0884340225
Дейност: Дневен център за пълнолетни лица с увреждания
ОДЯ Ана Кузманова - гр. Карлово
Адрес: гр. Карлово, ул. Христо Ботев 15
Тел: 033593386
Дейност: Детски ясли
Център за обществена подкрепа - гр.Никопол
Адрес: Никопол, ул.Христо Ботев 2
Тел: 065412190, 0879401459
Дейност: Център за обществена подкрепа
ЦСРИ - гр. Сандански
Адрес: гр. Сандански, ул. Надежда 15
Тел: 0888534143
Дейност: Център за социална рехабилитация и интеграция
Реклама
Няма намерени банери.