Начало > Специализирани дейности >

Социални центрова

Домът за медико-социални грижи за деца
Адрес: Варна, кв. Виница, ул. Овеч 2
Тел: 052342403, 052984776
Дейност: Социални грижи
Център за обществена подкрепа - гр.Никопол
Адрес: Никопол, ул.Христо Ботев 2
Тел: 065412190, 0879401459
Дейност: Център за обществена подкрепа
Реклама
Няма намерени банери.