Начало > Специализирани дейности >

Социални дейности

Наблюдавано жилище с целева група младежи от 18 до 21 години гр.Ловеч
Адрес: Ловеч, жк. Здравец
Тел: 0876076033
Дейност: Социални услуги
Общински център за социални и здравни услуги - гр.Айтос
Адрес: Айтос, ул.Васил Левски 5
Тел: 055827917
Дейност: Здравеопазване - социални услуги
Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст - Ловеч
Адрес: Ловеч, ж. к. Здравец 41
Тел: 0876076033
Дейност: Социални услуги
Социално предприятие за хора с увреждания - Пловдив
Адрес: Пловдив, бул. Цариградско шосе 102
Тел: 0888720089
Дейност: Здравеопазване - социални услуги
Център за настаняване от семеен тип за Пълноленти Лица с Деменция - Разлог
Адрес: Разлог, ул. Гоце Делчев 55
Тел: 0895490917
Дейност: Здравеопазване - център от семеен тип
Реклама
Няма намерени банери.